CÔNG TY TNHH VPP KHAI TRÍ

+ Trụ sở: Số 491/13 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: 0909077547

+ Email: vppkhaitri01@gmail.com

+ Website: https://vppkhaitri.com