Sổ Xuất Nhập - Thu Chi

Biên nhận 1 liên trắng

2.800₫

Biên nhận 1 liên trắng     Đặc điểm sản phẩm:    -  Là sản phẩm 1 liên trắng được in trên loại giấy ford khổ 9*18cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc xuất nhập hàng hóa ra khỏi kho.   -  Có nhiều công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, bạn có t..

Cùi xé có số

6.500₫

Phiếu giữ xe có số   Đặc điểm sản phẩm:    -Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty.   -Dễ sử dụng, cầm nắm, mang theo bên người   -Là mặt hàng thông dụng được nhiều khách hàng ưa chuộng   -Bạn có thể tham khảo một số sản phẩm ở tương tự ở đây   Chất lượng:    -Mẫ..

Cùi xé không số

4.400₫

Phiếu giữ xe không số   Đặc điểm sản phẩm:    -Là sản phẩm được in trên loại giấy ford không đánh số thứ tự, dùng để ghi chú giữ xe ra vào bãi tại các công ty.   -Dễ sử dụng, cầm nắm, mang theo bên người   -Là mặt hàng thông dụng được nhiều khách hàng ưa chuộng   -Bạn có thể tham khảo một số sản phẩm ở tương tự ở đây   Chất lượng:    ..

Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm (100 tờ)

5.600₫

Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm (100 tờ)   Đặc điểm sản phẩm:     -Là sản phẩm được in trên loại giấy ford khổ 13x19cm, rất phổ biến trong văn phòng công ty.     -Có nhiều công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, bạn có thể tham khảo một số sản phẩm tương tự ở mục sổ tập.   Chất lượng:   -Mẫu mã đẹp, giấy trắng mịn, giấy carbon có ..

Hóa đơn 1 liên 13x19cm (100 tờ)

6.200₫

Hóa đơn 1 liên 13x19cm (100 tờ)   Đặc điểm sản phẩm:   -Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 1 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.   -Có nhiều công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, bạn có thể tham khảo một số sản phẩm tương tự ở mục sổ tập.   Chất lượng: ..

Hóa đơn 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

10.500₫

Hóa đơn 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)   Đặc điểm sản phẩm:   -Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc nhập hàng hóa ra khỏi kho.   -Có nhiều công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụn..

Hóa đơn 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)

20.100₫

Hóa đơn 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ)   Đặc điểm sản phẩm:   -Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 3 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.   -Có nhiều công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, bạn có thể tham khảo một số sản phẩm tương tự ở mục sổ tập.   Chất l..

Phiếu chi 1 liên 13x19cm (100 tờ)

6.200₫

Phiếu chi 1 liên 13x19cm (100 tờ)   Đặc điểm sản phẩm:   -Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 1 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.   -Có nhiều công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, bạn có thể tham khảo một số sản phẩm tương tự ở mục sổ tập.   Chất lượng..

Phiếu chi 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)

11.600₫

Phiếu chi 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ)   Đặc điểm sản phẩm:   -Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.   -Có nhiều công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, bạn có thể tham khảo một số sản phẩm tương tự ở mục sổ t..

Hiển thị 1 đến 15 trong 50 (4 Trang)